niedziela, 25 stycznia 2015

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej      1 lutego 2015 roku o godz. 15 w remizie OSP w Zakłodziu odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa wsi na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców wsi uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w drugim terminie tj. o godz. 15:30 i jest ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych. 

Zebranie walne

    W dniu 10 stycznia w Remizie OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakłodziu podsumowujące rok 2014. W zebraniu udział wzięło 17 druhów. Gościem zebrania był Komendant Gminny OSP Jarosław Wachowicz. Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes OSP Zbigniew Godzisz.
      W czasie zebrania przedstawione zostały: sprawozdania z działalności OSP w 2014 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Omówiono także plany działalności i plan finansowy na 2015 rok. Zebrani mogli obejrzeć prezentację przedstawiająca działalności OSP od początku istnienia do dnia dzisiejszego.