niedziela, 1 lutego 2015

WYBORY SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ


       1 lutego w remizie OSP w Zakłodziu odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa i członków rady sołeckiej na kolejną kadencję.
Na spotkanie przybyli m.in. Wójt Pan Edward Polak oraz Pani Urszula Piwowarek. 
Na uprawnionych 146 mieszkańców Zakłodzia przybyło 46 osób.
Przewodniczącym zebrania był radny wsi Pan Stanisław Marzec. Zebranie rozpoczął sołtys wsi Pan Krzysztof Bączek, powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił sprawozdanie z ostatnich 4 lat działalności. Następnie spośród zgromadzonych wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Halina Batorska, Stanisław Kur i Andrzej Kopa. Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano następujące osoby: Renatę Krukowską, Bożenę Bojko, Annę Zych.
Po wyborze składów komisji przystąpiono do wyboru Sołtysa. W tajnym głosowaniu  na czteroletnią kadencję sprawowania tej funkcji został wybrany Pan Mirosław Poświatowski. W następnej kolejności przedstawiono kandydatów do Rady Sołeckiej, a później przystąpiono do głosowania.

W skład Rady Sołeckiej wybranej przez mieszkańców weszli:
Przewodniczący - Wiesław Łukaszczyk
Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Krukowski
Sekretarz - Zbigniew Godzisz
Członkowie:
Henryk Zwolak
Halina Dziura

Na zakończenie zebrania Wójt Gminy podziękował dotychczasowemu sołtysowi, a nowo wybranemu życzył owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz