niedziela, 1 lutego 2015

WYBORY SOŁTYSA i RADY SOŁECKIEJ


       1 lutego w remizie OSP w Zakłodziu odbyło się zebranie wiejskie, na którym wybrano sołtysa i członków rady sołeckiej na kolejną kadencję.
Na spotkanie przybyli m.in. Wójt Pan Edward Polak oraz Pani Urszula Piwowarek. 
Na uprawnionych 146 mieszkańców Zakłodzia przybyło 46 osób.
Przewodniczącym zebrania był radny wsi Pan Stanisław Marzec. Zebranie rozpoczął sołtys wsi Pan Krzysztof Bączek, powitał wszystkich zebranych oraz przedstawił sprawozdanie z ostatnich 4 lat działalności. Następnie spośród zgromadzonych wybrano Komisję Skrutacyjną, w skład której weszli: Halina Batorska, Stanisław Kur i Andrzej Kopa. Do Komisji Uchwał i Wniosków powołano następujące osoby: Renatę Krukowską, Bożenę Bojko, Annę Zych.
Po wyborze składów komisji przystąpiono do wyboru Sołtysa. W tajnym głosowaniu  na czteroletnią kadencję sprawowania tej funkcji został wybrany Pan Mirosław Poświatowski. W następnej kolejności przedstawiono kandydatów do Rady Sołeckiej, a później przystąpiono do głosowania.

W skład Rady Sołeckiej wybranej przez mieszkańców weszli:
Przewodniczący - Wiesław Łukaszczyk
Z-ca Przewodniczącego - Andrzej Krukowski
Sekretarz - Zbigniew Godzisz
Członkowie:
Henryk Zwolak
Halina Dziura

Na zakończenie zebrania Wójt Gminy podziękował dotychczasowemu sołtysowi, a nowo wybranemu życzył owocnej pracy na rzecz mieszkańców.

niedziela, 25 stycznia 2015

Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej      1 lutego 2015 roku o godz. 15 w remizie OSP w Zakłodziu odbędą się wybory sołtysa i rady sołeckiej. Do dokonania ważnego wyboru sołtysa wsi na zebraniu wiejskim wymagana jest obecność co najmniej 1/5 mieszkańców wsi uprawnionych do głosowania. W przypadku braku quorum zebranie odbywa się w drugim terminie tj. o godz. 15:30 i jest ważne bez względu na ilość mieszkańców na nim obecnych. 

Zebranie walne

    W dniu 10 stycznia w Remizie OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakłodziu podsumowujące rok 2014. W zebraniu udział wzięło 17 druhów. Gościem zebrania był Komendant Gminny OSP Jarosław Wachowicz. Otwarcia zebrania i przywitania przybyłych uczestników zebrania dokonał Prezes OSP Zbigniew Godzisz.
      W czasie zebrania przedstawione zostały: sprawozdania z działalności OSP w 2014 roku, sprawozdanie finansowe a także sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Omówiono także plany działalności i plan finansowy na 2015 rok. Zebrani mogli obejrzeć prezentację przedstawiająca działalności OSP od początku istnienia do dnia dzisiejszego.